Gold Rush


Smoke alarm went off at night
I woke up wiped the sleep out of my eye
she left a note, i'll be back in five
well i'm still waiting for that moment to arrive

Hey!

i was told to put my job in front of you,
but it won't hold me like you do

But i do it for the love,
waiting on the gold rush
keep it on the edge
smoking on a roll up
when i see my friends all they say is hold up
and remember the times
when we were in school, listening to grown ups
didn't learn a thing, but then again you know what
you know how to sing
but you don't know anything other than that
So maybe you should learn to love her like, like the way (x4)
You wanna be loved

I never told her that i liked
the way she dances slightly out of time
and pretends she knows the words, to a song she's never heard
but i tell her all the time

Hey!

Well i was told to put my job in front of you
but it won't hold me like you do

But i do it for the love, waiting on the gold rush
keep it on the edge, smoking on a roll up
when i see my friends, all they say is hold up
and remember the times
when we were in school, listening to grown ups
didn't learn a thing, but then again you know what
you know how to sing
but you don't know anything other than that
so maybe you should learn to love her, like like the way(x4)
you wanna be loved

Hey!
(instrumental)

i do it for the love, waiting on the gold rush
keep it on the edge, smoking on a roll up
when i see my friends, all they say is hold up
and remember the times
when we were in school, listening to grown ups
didn't learn a thing, but then again you know what
you know how to sing
but you don't know anything other than that
so maybe you should love her, like like the way(x4)
You wanna be lovedCaptcha
Piosenkę Ed Sheeran Gold Rush przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Gold Rush, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Gold Rush. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ed Sheeran Gold Rush w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.