Bookends


she on the left, he on the right
they sit in their living room
stare at the fire, sparks up the flu
escape to the night, bedtime soon

and sure there's plenty to talk about
but there ain't much to say
god's on the mantlepiece
and what's he got to do with all of this anyway

and the silence here is written
it's the holiest you've ever seen
these two just bookends
to the spaces in between

they say they can talk about anything
unlike so many others they know
three out of five end in divorce
a matter of course, they read it was so
they read it was so

she closes the book, he puts out the fire
she turns down the bed, coming dear
they lie in the dark listening to
whispering voices in the downstairs room
hey

she on the left, he on the right
sparks up the flu, escape to the night
she on the left, he on the right
sparks up the flu, escape to the nightCaptcha
Piosenkę Eddie From Ohio Bookends przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bookends, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bookends. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Eddie From Ohio Bookends w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.