Woman Of Faith


i wake up, check my senses
one two three four five
number six missing again
same old game of seek and hide
i remember that old feeling
it's tender to the touch
just me and all my senses
i don't need to think too much
you know i tend to think too much

(chorus)

in times such as these we find ourselves in an old familiar place
it's for times such as these when you've gotta believe
that i married me a woman of faith
it's for times such as these when you've gotta believe
that i married me a woman of faith

my old dog is smiling at me
something by me passed
my old dog grinning ear to ear
shakes his head, starts to laugh
i've been checking all four corners
what makes him so wise
i've been checking all four corners
i forgot to look right in front of
right in front in of my eyes

(chorus)

i wake up, check my senses, all have come around
one two three four five all here
six sleeps next to me, sleeping sound
six is sleeping sound

(chorus)Captcha
Piosenkę Eddie From Ohio Woman Of Faith przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Woman Of Faith, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Woman Of Faith. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Eddie From Ohio Woman Of Faith w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.