The Big Crash


Well she's always been a good good girl
But she's always lived in her own world
Stealing makeup from her mommy's purse
And her mother said it only got worse

Well she ran with kids much older
She did all the things they told her to do
Doin' crazy things because they were in
(chorus)
Now shes heading for the big crash
She's running with the white trash
The girl is moving too fast
She's heading for the big crash
The big crash, the big crash

Well I wish she'd listen to me
And I'd tell her 'bout the things that she doesn't see
Tell her now before it gets too late
That she's heading for the big crach
(chorus)

She thinks that she's all grown up now
She thinks that she's cool enough now
When will she realize that they're cutting her down to size
The big crash
The girls moving too fast-heading for the big crash
Goin' places where she shouldn't have been
Doin' crazy things because they were in
(chorus)Captcha
Piosenkę Eddie Money The Big Crash przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Big Crash, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Big Crash. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Eddie Money The Big Crash w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.