Ware Her Venom


"Fear rule my world still
Has ruled it, shall rule it
Meek is weak"?
Ill-boding wolfs blood
Crowned in woe, death-stained
Dread-gard Queen

Sear the runes of wrath
The rependant writhes in remorse
Niflhel - Ware her venom

To be taught by tongue of treason
Hoping nothing knowing nothing
Ware her venom

Serenely cold-blooded
Death embedded skin
Wrapped around death-sin
Words of unwise men
Pierce all senses
Pain, yes pounding pain

Hear the screams of deceit
The Half-dead sneers in delight
Niflhel - Ware her venom

To be taught by tongue of treason
Hoping nothing knowing nothing
Ware her venomCaptcha
Piosenkę Einherjer Ware Her Venom przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ware Her Venom, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ware Her Venom. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Einherjer Ware Her Venom w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.