Did You Tell Him?


Is his hair still as long?
Are his eyes still as blue?
Can his face still conceal
Every clue to his mood?
Does his brow still display
Every beat of his heart?
Did he ask after me?
Did you send my regards?
CHORUS
Or did you tell him that I've died
In every way that matters?
And did you tell him how I cry
With every day that passes?
That I am raw and bruised and torn
That I can't function any more
Well, did you tell him that?

Well I'd tell him myself
But I don't have the nerve
And I know, to my shame,
This is all I deserve
But I hope for my sake
You were not indiscreet
If he asked how I was,
Hope you lied, through your teeth
REPEAT CHORUS
MIDDLE 8
And if he didn't want to know
Oh, my friend, don't tell me that
Did you never speak my name?
Did he never even ask?
REPEAT CHORUS







Captcha
Piosenkę Eleanor McEvoy Did You Tell Him? przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Did You Tell Him?, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Did You Tell Him?. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Eleanor McEvoy Did You Tell Him? w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.