Dreaming of Leaving


In her imagination
She's driving through the sunshine
To Malibu
No children in the backseat
No husband at the wheel
No telling where she's going
Just followin' the highway
To where it leads

Dreamin' of leaving
That's all it is
Dreamin' of something
More than this
Dreamin' of leaving
That's all it is
Dreamin' of something
More than this

She looks out of her window
Water from the dishes
Running down the drain
Clouds on the horizon
Reflections of the pane
Serve only to remind her
Of how it is and how it might have been

Dreamin' of leaving
That's all it is
Dreamin' of something
More than this
Dreamin' of leaving
That's all it is
Dreamin' of something
More than this

She's standin' on the corner
The suitcase in her hand
Filled with promises
It's not about unfaithful
It's not about unkind
It's just some words they're missing
Some other words they left somewhere behind

Dreamin' of leaving
That's all it is
Dreamin' of something
More than this
Dreamin' of leaving
That's all it is
Dreamin' of something
More than thisCaptcha
Piosenkę Eleanor McEvoy Dreaming of Leaving przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dreaming of Leaving, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dreaming of Leaving. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Eleanor McEvoy Dreaming of Leaving w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.