It's Mine


I'm out of my league
I've done it again
Can never tell where, can never tell when
Just when I swore,
I'd had enough
Electricity's flying and I'm lit up
And I know and I know and I know
I know I've been through this before
Here I go, here I go, here I go
Here I go again, you're on my mind

I want to feel you put your hands through my hair
I want to feel a little fun in the air, we can share
All I need is just a piece of you time
And well maybe a bottle of wine
If it's early we can go on the town
If you want to we can stay at home and just settle down
Either way I need a piece of your time
And it's mine, and it's mine, and it's mine

They're widening their eyes
They're looking askance
They're saying is this some new romance?
Others are claiming
They knew all along
"you could tell there was something going on"
And they know and they know and they know
They know it's none of their concern
There they go, there they go, there they go
There they go again, but we don't mind

I want to feel you put your hands through my hair
I want to feel a little fun in the air, we can share
All I need is just a piece of you time
And well maybe a bottle of wine
If it's early we can go on the town
If you want to we can stay at home and just settle down
Either way I need a piece of your time
And it's mine and it's mine and it's mine

And it's mine yeah
And I really want it to be
'cause you're fine yeah
Yeah you're fine with me, with me

You hear what I'm saying loud and clear
You hear what I'm saying when I'm not even near
Now don't you flit with me like that
My heart's already thumping
'cause you know, yes you know, yes you know
You know how wild you're driving me
There you go, there you go, there you go
There you go again, but never mind

I want to feel you put your hands through my hair
I want to feel a little fun in the air, we can share
All I need is just a piece of you time
And a bottle of beaujolais wine
If it's early we can go on the town
If you want to we can stay at home and just settle down
Either way I need a piece of your time
And it's mine and it's mine and it's mineCaptcha
Piosenkę Eleanor McEvoy It's Mine przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke It's Mine, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki It's Mine. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Eleanor McEvoy It's Mine w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.