Seasoned Love


I felt anticipation early in the spring
I looked forward to the riches it would bring
I smiled the day it led my heart to you
It seemed like the world was smiling too

We laughed and drank and sang in summertime
I felt your body always close to mine
Our love was so exciting and so new
It seemed like the world was lauging too

Things got colder when the autumn came along
But we straightened out the things that had gone wrong
As the leaves displayed their ever changing hue
It seemed like the world was changing too

The winter brought the rain and then the snow
And I cried out loud the day I saw you go
I didn't really know quite what to do
It seemed like the world was crying too

I felt happiness inside when you were near
I'd feel a surge of tenderness when you'd appear
I feel so messed up now that I'm not with you
It seems like the world is messed up tooCaptcha
Piosenkę Eleanor McEvoy Seasoned Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Seasoned Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Seasoned Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Eleanor McEvoy Seasoned Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.