The Lemon Tree


There's a girl next door to me who's round the bend
But she wonders why she can't make any friends
From her garden she could see me
In her silver-clad bikini
Singing, dancing round her fruit tree

Here we go round the lemon tree
Mister, can't you hear me
Here we go round the lemon tree
Mister, don't come near me

Could i calm her down by throwing stones at her
If only i could make the right approach to her
Think i'd rather tame a tiger
Turn those lemons into cider
Still i'd like to get beside her

Chorus

Three o'clock in the morning
I could her her toneless singing
I could smell her lemon perfume in the air
I walked up to the window
In the hope that i might see her
Could the deadly shade of night still bring her there

Chorus

Morning came and into action went my plans
Went to meet her dressed in bright green underpants
I crept in and sang discreetly
Seemed to change your mind discreetly
Danced together singing sweetly

Chorus

ChorusCaptcha
Piosenkę Electric Light Orchestra The Lemon Tree przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Lemon Tree, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Lemon Tree. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Electric Light Orchestra The Lemon Tree w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.