Today And Always


Summer days are gone now
These ways I must not allow
to override where you reside
in front, behind, but still beside
The stars shine so much brighter when I'm with you
you put such a sparkle into my eye
Sing softly lullaby and warm me like the sun of July

Where can I draw my inspiration from?
Where can I find the means to motivate?
to get me out of bed, when I'm down, go ahead

Well I don't know why it's cold outside
but it's still warm in our hearts
Where else would we wanna start?
Well I don't know why it's cold outside
but it's still warm in our hearts
Where else would we wanna start?

Breathe your breath upon me
Please rain your smiles down on me
Blow through my hair, you're in the air
I sing this song in the form of a prayer
the stars shine so much brighter when I'm with you
Always and forever is how we'll be
behind me is all the things I give up for your company
Where can I draw my inspiration from?
Where can I find the means to motivate?
to pick me up when I'm down, once again, go aheadCaptcha
Piosenkę Element 101 Today And Always przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Today And Always, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Today And Always. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Element 101 Today And Always w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.