You Go to My Head


You go to my head and you linger like a haunting refrain
And I find you spinning 'round in my brain
Like the bubbles in a glass of champagne

You go to my head like a sip of sparkling Burgundy brew
And I find the very mention of you
Like the kicker in a julep or two

The thrill of the thought that you might give
A thought to my plea cast a spell over me
Still I say to myself get a hold of yourself
Can't you see that it never can be

You go to my head with a smile that makes
My temperature rise like a summer with a thousand Julies
You intoxicate my soul with your eyes
Though I'm certain that this heart of mine
Hasn't a ghost of a chance in this crazy romance

You go to my head
You go to my head

The thrill of the thought that you might give
A thought to my plea cast a spell over me
Still I say to myself get a hold of yourself
Can't you see that it never can be

You go to my head with a smile that makes
My temperature rise like a summer with a thousand Julies
You intoxicate my soul with your eyes
Though I'm certain that this heart of mine
Hasn't a ghost of a chance in this crazy romance

You go to my head
You go to my headCaptcha
Piosenkę Ella Fitzgerald You Go to My Head przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You Go to My Head, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You Go to My Head. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ella Fitzgerald You Go to My Head w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.