Brown To Blue


We stood there in the courthouse room so close but far apart
You brought along the lawyer and I brought a broken heart
The judge pronounced the words the way you wanted him to do
You changed your name from Brown to Jones and mine from Brown to Blue
I couldn't help my tears from falling on the courtroom floor
My love, they took away my right to love you anymore
My world just seemed to stop as I stood there so close to you
You changed your name from Brown to Jones and mine from Brown to Blue

The judge forgot to tell me how I'd live my life alone
What I would do without you after loving you so long
He didn't seem to care that I'm still in love with you
You changed your name from Brown to Jones and mine from Brown to Blue

I couldn't help my tears from falling on the courtroom floor
My love, they took away my right to love you anymore
My world just seemed to stop as I stood there so close to you
You changed your name from Brown to Jones and mine from Brown to BlueCaptcha
Piosenkę Elvis Costello Brown To Blue przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Brown To Blue, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Brown To Blue. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Elvis Costello Brown To Blue w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.