Pump It Up


I've been on tenterhooks
ending in dirty looks,
list'ning to the Muzak,
thinking 'bout this 'n' that
She said that's that
I don't wanna chitter-chat
Turn it down a little bit
or turn it down flat

Pump it up when you don't really need it
Pump it up until you can feel it

Down in the pleasure centre,
hell bent or heaven sent,
listen to the propaganda,
listen to the latest slander
There's nothing underhand
that she wouldn't understand

Pump it up until you can feel it
Pump it up when you don't really need it

She's been a bad girl
She's like a chemical
Though you try to stop it,
she's like a narcotic
You wanna torture her
You wanna talk to her
All the things you bought for her,
putting up your temp'rature

Pump it up until you can feel it
Pump it up when you don't really need it

Out in the fashion show,
down in the bargain bin,
you put your passion out
under the pressure pin
Fall into submission,
hit-and-run transmission
No use wishing now for any other sin

Pump it up until you can feel it
Pump it up when you don't really need itCaptcha
Piosenkę Elvis Costello Pump It Up przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Pump It Up, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Pump It Up. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Elvis Costello Pump It Up w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.