Silent Night


Silent night, holy night
All is calm, all is bright
'Round yon virgin mother and child
Holy infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace

Silent night, holy night
Shepherds quake at the sight
Glorious strains from Heaven afar
Heavenly Hosts sing alleluia
Christ the Saviour is born,
Christ the Saviour is bornCaptcha
Piosenkę Elvis Presley Silent Night przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Silent Night, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Silent Night. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Elvis Presley Silent Night w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.