Ode To A Lost Love


i lost her in a flash of a second
she left coz she didnt like my shit

she walked down the street,
tappin them feet,
rhymin a tune,
in blue lagoon

*chorus*

Fit and fit as fit can be,
blonde and tall,she loved me
but,although,she had her wits,
and,also,she had big tits!

could i have been so dumb,
well,yeah, i was bred from my mum!

*bridge*

why'd i have to treat her bad?
why'd i end up makin her sad?
she must hate me,
why does this be?

ode to a lost love

*chorus*

she was sweet,as sweet can be,
looked after Hailie,for me
liked my music,
and my dick

why'd i treat her bad?

*chorus*

*bridge*

chorus to fadeCaptcha
Piosenkę Eminem Ode To A Lost Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ode To A Lost Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ode To A Lost Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Eminem Ode To A Lost Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.