Crawling


I Am Compassion
I Am Disdain
I Am Immortal
I'm What Remains
And What Brought Me Home
Yeah, What Brought Me Home
'cause That Day Was Coming And I'd Get To You
I'm Here To Take You
And Show You A Game
It's What Brought Me Home
Yeah, What Brought Me Home
And There Is No Pretending
As Our Time Is Ending
And We're Both Descending
Will I Make It Home?
Hit My Face With Disgrace And I'm Falling
Black Is Calling
Still, I'm Falling
As I'm Crawling
I Hate To Break This To You
I'm What Remains
And What Brought Me Home
Well I'm What Takes You Inside
And I'm What Shows You What's On Your Mind
Will I Make It Home
Hit My Face With Disgrace And I'm Falling
Black Is Calling
As I'm Falling
Still I'm CrawlingCaptcha
Piosenkę Enertia Crawling przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Crawling, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Crawling. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Enertia Crawling w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.