I Know Your Demons


now i've died and made you god, heres what you're to do
go and find some helpless souls to bring to hell with you
show no mercy, spare no pain, take all there is to give
make them pay for thinking life is only theirs to live
hey, you've made the evening news, time magazine
press know you as dr death, your crimes are so obscene
been inside this head so long i know you'll see the light
its no sin, this waste of skin, you'll mutilate tonight
its obvious to what your weakness is
raped and created from demon jizz
i've been in your head, i see how you see
your life was made to pay all for me
take a look inside
there's a war inside my mind
that you could never win
i know your demons
made your fame from spilling brains whenever you're in town
half the fun is on the run, and never to be found
give the fools some worthless clues, keep them on the trail
among the dead, you'll live your life pampered in jail
its obvious to what your weakness is
raped and created from demon jizz
i've been in your head, i see how you see
your life was made to pay all for me
take a look inside
there's a war inside my mind
that you could never win
i know your demons
take a look inside
there's a war inside my mind
that you could never win
i know your demonsCaptcha
Piosenkę Enertia I Know Your Demons przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Know Your Demons, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Know Your Demons. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Enertia I Know Your Demons w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.