Im Your Man


you can be a million miles away from me
you can be kissin' another man's lips
but i'm your man,i'm your man
if tomorrow would stay behind
and my eyes that never wake up
i'm still your man,i'm your man

i pray to god,i pray for time
i pray i can hold you in my arms
pray with me eternally
time is forever ours

it's the way that you smile
the way that you cry
why i always want to be your man
it's the way that i feel,when i feel you inside
why i always want to be your man

you can be a million miles away from me
you can be kissin' another man's lips
but i'm your man,i'm your man
they cantake away my heart and my soul
they can even tell me that you don't love me no more
but i'm your man,i'm your man

i won't give up,i won't let you down
i promise to always stand by your side
pray for faith,pray for you
pray that we'll always be

it's the way that you smile
it's the way that you cry
why i always want to be your man
it's the way that i feel,when i feel you inside
why i always want to be your man

it's the way that you're weak
its' the way that you're strong
why i always want to be your man
it's the way you believe
it's the love that you give
why i always want to be your man

i pray to god,i pray for time
i pray i can hold you in my arms
pray with me eternally
time is forever ours

it's the way that you smile
it's the way that you cry
why i always want to be your man
it's the way that i feel,when i feel you inside
why i always want to be your man

it's the way that you're weak
it']s the way that you're strong
why i always want to be your man

it's the way you believe
it's the love that you give
why i always want to be your man
why i always want to be your manCaptcha
Piosenkę Enrique Iglesias Im Your Man przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Im Your Man, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Im Your Man. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Enrique Iglesias Im Your Man w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.