The World Crashes Down


You make me strong
You make me weak
You lift me off my feet
You give me hope
When all my dreams
Seem like they're out of reach
You make me understand
The way the perfect love
Should be
You take me to a place
So high
I never wanna leave
Sometimes I think
All of the things
I should have said
I hope it's not too late
I wanna make you understand
If the world crashes down over me
I know that my life is complete
'Cause I've held you
In my arms all night
'Cause I can't imagine
Life without you by my side
You whisper in my ear the words
"Just hold me close tonight"
And when the pain is holding me
Your love just sets me freeCaptcha
Piosenkę Enrique Iglesias The World Crashes Down przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The World Crashes Down, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The World Crashes Down. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Enrique Iglesias The World Crashes Down w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.