World Crashes Down


You make me strong, You make me weak
You lift me up my feet
You give me hope when all my dreams seem like there out of reach
Yeah yeah yeah
You make me understand the way a perfect love should be
You take me to a place so high, you never wanna leave
And sometimes I think of all the things I sould have said
And I hope it's not to late, wanna make you understand
Oh Yeah

If the world crashes down
over me
I know then my life
is complete
Cause I felt you in my arms so tight
I can't imagine life without you by my side
You whisper in my ear the words
just hold me close tonight, hold me tonight
And when the pain is solden me
Your touch set me free
And sometimes I think of all the things I sould have said
No No No
And I hope it's not to late, wanna make you understand
Oh Yeah
If the world crashes down
over me
I know then my life
is complete
Cause I felt you in my arms so tight
I can't imagine life without you by my side

If the world crashes down
over me
I know then my life
is complete
Cause I felt you in my arms so tight
I can't imagine life without you by my sideCaptcha
Piosenkę Enrique Iglesias World Crashes Down przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke World Crashes Down, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki World Crashes Down. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Enrique Iglesias World Crashes Down w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.