Lay All Your Love on Me


(A Roachford)
We've talked about life,
We've talked about love,
It gets to the point,
Where the words ain't enough,
There isn't a reason why this should be wrong,
Open your heart and I'll play you a song
Come on, come on,
Lay your love on me,
Come on, come on,
Lay you love on me
Don't you know sometimes you've gotta let yourself be free,
Don't you know it's your right, to be who you wanna be,
Don't you know there's a whole world out there,
Waiting for us to see,
And don't you feel sometimes you've gotta let be,
what's gotta be,
All I'm saying to you is
Come on, come on,
Lay your love on me
Come on, come on,
Lay your love on me
There isn't a reason why this should be wrong,
Open your heart and I'll play you a song,
Yes I will
Come on, come on,
Lay your love on me
Come on, come on,
Lay your love on me
Come on, come on now,
Come on now, you've got to come on now,
Come on now, come on now, come on now with me
Come on, come on,
Lay Your love on me,
Getting tired of asking you baby,
Talk about life and love,
Lay it all on me,
Come on, come on, come on
Lay your love on me,
Talk about life and love lay it all on me,
Come on, come on, come onCaptcha
Piosenkę Erasure Lay All Your Love on Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lay All Your Love on Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lay All Your Love on Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Erasure Lay All Your Love on Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.