Dance The Night Away


By jack bruce and pete brown

Gonna build myself a castle
High up in the clouds
There?ll be skies outside my window;
Lose these streets and crowds
Dance the night away

Will find myself an ocean,
Sail into the blue,
Live with golden swordfish,
Forget the time of you
Dance the night away

Dance myself to nothing
Vanish from this place
Gonna turn myself to shadow
So I can?t see your face
Dance the night awayCaptcha
Piosenkę Eric Clapton Dance The Night Away przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dance The Night Away, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dance The Night Away. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Eric Clapton Dance The Night Away w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.