Tell Me That You Love Me


Tell me that you love me as often as you can;
Let me know that I'm your one and only man
Give me confirmation with every passing day
A love as sweet as ours will never fade away

Catch me when I'm falling, help me when I'm blue
Don't you realize that I'd do the same for you?
Find me when I'm lonely, carry me back home
Treat me gently and my heart will never roam

Straighten me out, pull me through,
Let me know that I'm still in love with you
Be my woman, be my friend,
Stick with me until the very end

Chorus

First Verse

First Verse

Second VerseCaptcha
Piosenkę Eric Clapton Tell Me That You Love Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Tell Me That You Love Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Tell Me That You Love Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Eric Clapton Tell Me That You Love Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.