You Give


Praise to You, Oh God
Honor to Your name
For You've seen fit to love me
I'm astounded and amazed

And when I'm weak You rescue me
And You give and I take
And You love through mistakes
And when I am down to my last thread of faith
You give, oh, You give

Praise to You, Oh God
Honor to Your name
I am a living portrait
Of Your extravagant good grace

And when I'm weak, You rescue me
And You give and I take
And You love me through mistakes
And when I am down to my last thread of faith
You give

Hope when I'm hopeless
Comfort and peace
Knowing that You see the smallest of needs
At the moment I reach for You, You're waiting for me

And You give and I take
And You love me through mistakes
And when I am down to my last thread of faith
You give, oh, You give over and over, You giveCaptcha
Piosenkę Erin O'Donnell You Give przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You Give, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You Give. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Erin O'Donnell You Give w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.