Family Bible


There's a family Bible on the table its pages torn and hard to read
But the family Bible on the table will ever be my key to memory
At the end of day when work was over and when the evening meal was done
Dad would read to us from the family Bible
And we'd count our many blessings one by one
I can see us sitting round the table when from the family Bible dad would read
And I can hear my mother softly singing rock of ages rock of ages cleft for me

This old world of ours is full of trouble but this old world would also better be
If we'd find more Bibles on the tables and mothers singing rock of ages cleft for me
I can see us sittingCaptcha
Piosenkę Ernest Tubb Family Bible przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Family Bible, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Family Bible. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ernest Tubb Family Bible w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.