Il Mio Amore Per Te


Quando ti vedro'
appena ti vedro'
io sapro' che sei tu
la mia strada verso il blu

Quando ti vedro'
appena ci riusciro'
ogni ombra della notte
finalmente sparira'
come neve sciogliero'
anche l'ultima perplessita'
ed incontro ti verro'

Il mio amore per te non avra' paura di niente
il mio amore per te sento gia'
che vive dentro me (che vive vive vive)
che vive dentro me (che vive vive vive)

Quando ti vedro'
tutto piu' chiaro avro'
specialmente le risposte
che non ho saputo mai
la mia vita affrontero'
con un altro slancio sai
ed incontro ti verro'

Il mio amore per te non avra' paura di niente
il mio amore per te sfidera'
quella gente che non crede in te
e non sa che per me
sei la sola salvezza che c'e'
sei la sola verita'
che vive dentro me (che vive vive vive)
che vive dentro me (che vive vive vive)

Vivra', vivra' per sempre
vivra', vivra' per sempre

Il mio amore per te non avra' paura di niente
il mio amore per te sfidera'
quella gente che non crede in te
e non sa che per me
sei la sola salvezza che c'e'
sei la sola verita'
che vive dentro me (che vive vive vive)
che vive dentro me (che vive vive vive)

Il mio amore per teCaptcha
Piosenkę Eros Ramazzotti Il Mio Amore Per Te przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Il Mio Amore Per Te, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Il Mio Amore Per Te. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Eros Ramazzotti Il Mio Amore Per Te w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.