Tu Sei


Sei la mia passione tu
La mia vena di follia
tu sei la divinit? di carne e poesia
Sei la spiritualit?
Fantasia e fragilit?
Sei nell'euforia che c'? nei giorni di sole
Tu sei tutto quello che vorrei
Tu sei la complicit?
La bugia e la verit?
Sei nell'acqua che io bevo dalle mie mani
Sei dentro il mio sangue tu
Sei una ragione in pi?
Travolgente come il vento che scuote il mare
Tu sei tutto quello che vorrei
Tu sei per me
I ricordi che restano ora che ci sei non fanno male pi?
Se alla mente ritornano
Vanno fino in fondo al cuore
E ci sei tu nei miei pensieri quelli pi? veri sempre sarai
Sei un'invasione tu
Un vulcano di allegria
Miele d'ambra che mi d? nuova energia
Tu sei la semplicit?
Gioco di sensualit?
Sei la pi? lunga estate della mia vita
Tu sei tutto quello che vorrei
Tu sei per me
I ricordi che restano ora che ci sei non fanno male pi?
Se alla mente ritornano
Vanno fino in fondo al cuore
E ci sei tu soltanto tu
Se alla mente ritornano
Vanno fino in fondo al cuore
E ci sei tu nei miei pensieri quelli pi? veri sempre sarai
Nei miei pensieri dove non c'eri sempre sarai
Sempre sarai
Per meCaptcha
Piosenkę Eros Ramazzotti Tu Sei przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Tu Sei, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Tu Sei. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Eros Ramazzotti Tu Sei w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.