Un'Altra Te


ÿun'altra te
dove la trovo io
un'altra che
sorprenda me

un'altra te (un guaio simile)
un guaio simile (chissà, chissà se c'è)
chissà se c'è (un guaio simile)
un'altra te

con gli stessi tuoi discorsi
quelle tue espressioni
che in un altro viso cogliere non so

quegli sguardi sempre attenti
ai miei spostamenti
quando dal tuo spazio me ne
uscivo un po'

ÿcon la stessa fantasia
la capacità
di tenere i ritmi indiavolati
degli umori miei

un'altra come te
ma nemmeno se la invento c'è
mi sembra chiaro che
sono ancora impantanato con te
ed è sempre più
evidente

e mi manca ogni sera
la tua gelosia
anche se poi era forse più la mia
e mi mancano i miei occhi
che sono rimasti lì
dove io li avevo appoggiati
quindi su di te

ÿmi sembra chiaro
un'altra come te
ma nemmeno se la invento c'è
mi sembra chiaro che
sono ancora impantanato con te
ed è sempre più
preoccupante
evidentemente preoccupante

ma un'altra te
non credoCaptcha
Piosenkę Eros Ramazzotti Un'Altra Te przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Un'Altra Te, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Un'Altra Te. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Eros Ramazzotti Un'Altra Te w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.