Cherokee


They lived in peace, not long ago
A mighty Indian tribe
But the winds of change,
Made them realize, that the promises were lies
The white man's greed, in search of gold
Made the nation bleed
They lost their faith
And now they hade to learn
There was no place to return
Nowhere they could turn
Cherokee - marching on the trail of tears
They were driven hard, across the plains
And walked for many moons
Cause the winds of change,
Had made them realize, that the promises were lies
So much to bear, all that pain
Left them in despair
They lost their faith
And now they hade to learn
There was no place to return
Nowhere they could turnCaptcha
Piosenkę Europe Cherokee przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cherokee, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cherokee. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Europe Cherokee w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.