Barricades


we'll meet again at the barricades
when their common sense fails we're full of hate
we'll meet again at the barricades
when they won't listen we won't hesitate
there's nowhere to hide
teargas in our eyes
and dogs that really bite
they're never on our side
we'll meet again at the barricades
when arrogance remains we're full of hate
we'll meet again at the barricades
when they ask for trouble we won't hesitate
police spies everywhere
we handle them with care
our bricks are their despair
zipping through the air
we'll meet again at the barricades
when unjustice rules we're full of hate
we'll meet again at the barricades
when they want violence we won't hesitate
it's still the same refrain
unjustices remain
authorities to blame
not used to use their brainCaptcha
Piosenkę Ex Barricades przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Barricades, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Barricades. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ex Barricades w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.