Moving Pictures


building in flames
stock on fire
if ready to jump
you're the third-floor survivor
bystanders catch you
on your way down
smile before you smash
to the ground
crash in a car
die of starvation
get killed on the beach
take a shower of napalm
get shot in front of cameras
and you will die twice
get shot by cameras
and your death will survive
photographer smiles
his product is perfect
such a moving picture
now he can make careerCaptcha
Piosenkę Ex Moving Pictures przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Moving Pictures, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Moving Pictures. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ex Moving Pictures w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.