Pleasures of the Flesh


(Exodus and Baloff)
Smell of death lurks around the place
Human need, unholy race
See the bloody pile of bones
The night is filled with hellish moans
It's been around for oh so long
At dawn of time they sang their song
The need to eat the human flesh
The strength it gives to pass the test
(chorus)
Feel the power
Of your unholy death
Feeding-frenzy
Human-flesh
To live
first lead fill- Gary
second lead fill- Rick
Ther is no law, it's time to fight
A brutal hunt every night
Life grows through hounds of flesh
A stronger soul from another death
Hidden back, yet deep within
Jungle's there, it's always been
Hunt at night to stalk their prey
Kill and eat it before it's day
(chorus)
Feel the power
Of your unholy death
Feeding-frenzy
Human-flesh
To live
solo- Gary
solo- Rick
Dead bodies lie where they fed
Half eaten carcass stained red
Hunting parties come to call
Leaving nothing, they take it all
There's no need to change their ways
Blood and money, it always pays
Don't disturb their solitude
Or the next victim will be you!
(repeat chorus)
solo- Rick
intro: Michael PluznickCaptcha
Piosenkę Exodus Pleasures of the Flesh przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Pleasures of the Flesh, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Pleasures of the Flesh. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Exodus Pleasures of the Flesh w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.