Massacre Of Innocents


No family left all dead and gone
A world of destruction is all you come to know
Its a dying crying poverty show
No reason to change the money men say
Massacre of innocents
People just struggle to stay alive
In the city of chaos someones gonna die
Children of the war zone
Playing in the snow
Massacre of innocents
A single bloody act of terror
Shattered war torn sarajevo tonight
Claimed the life of innocent children
Massacre of innocents
take a look down from above
Corruption destruction
The american wayCaptcha
Piosenkę Exploited Massacre Of Innocents przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Massacre Of Innocents, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Massacre Of Innocents. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Exploited Massacre Of Innocents w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.