Not This Time


Can't feel the pills no more
Put my arm through the fucking window
Brought it to the bone
Another day gone, another wasted
Let go of me

Gimme more rights to wrong
This sick joke has gone on too long
Inflictions thier reason to live
While taking all you got to give
Let go of me

*Not this time Im too busy living my life
The day is already cold, tommorow's getting old

They say They're gonna make me pay
Say they got what i need
Spent all i have to spend
Time to throw it all awayCaptcha
Piosenkę F-Minus Not This Time przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Not This Time, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Not This Time. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę F-Minus Not This Time w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.