La Prima Volta


La prima volta che ho detto ti amo era vero
La prima volta che ho detto ti amo era vero
Un fiore, i tuoi occhi, la musica, come se fosse domenica
Dopo lo so non son stato pi? molto sincero
La prima volta che ho visto la luce ero al buio
All'improvviso trafitto da un raggio di sole
Amore resta vicino a me, che non c'? tempo da perdere
Prima che arrivi il tramonto e sia subito sera
Perch? non mi baci pi?? Come una volta
Perch? non mi piaci pi?? Voglio una risposta
Perch? tu non sei pi? tu? Quella che una volta…
Perch? non mi piaci pi?…
Forse da allora non sono pi? molto sincero…
Ma la prima volta ? rimasta inchiodata sul muro
La prima volta ? una foto, noi due in bianco e nero
Giugno di pi? di cent'anni fa
Sembra passata un'eternit?
La prima volta che ho detto ti amo era vero
Perch? non mi baci pi?? Come una volta
Perch? non mi piaci pi?? Voglio una risposta
Perch? tu non sei pi? tu? Quella che una volta…
Perch? non mi piaci pi?…
C'era una volta ma non c'? pi?
C'era una volta che c'eri tu
La prima volta che ho detto ti amo era veroCaptcha
Piosenkę F4 La Prima Volta przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke La Prima Volta, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki La Prima Volta. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę F4 La Prima Volta w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.