Im Not Afraid


I didn't want a second chance
now that's exactly where I am
back where I didn't want to be
back where I knew you'd find me out

I've never been afraid of you
I never will admit the truth
I know there's something I can do

I'm not afraid to face myself
but is it me or something else?
makes me exactly what I am
that's something I will always doubt

I've never been afraid of you
I never will admit the truth
I know there's something I can doCaptcha
Piosenkę Face To Face Im Not Afraid przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Im Not Afraid, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Im Not Afraid. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Face To Face Im Not Afraid w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.