Just Like You Said


And now that all is said and done
It's kind of hard to hold my tongue
Because you still don't believe you're wrong
I'm not so sure what I would say
If I could talk to you that way
You wouldn't understand

I was foolish from the start
I've tried not to fall apart
It's just like you said but everything is somehow different

I've tried hard not to admit
That there was some truth to it
It's just like you said but everything is somehow different

Have you ever imagined what you think?
The way your circumstance would be?
And fixed a picture in your head
I guess you've thought of everything
I'm sure you know much more than me
At least that's what you think

It shouldn't have to make you wonder
I thought you knew it all along
How I was innocent and pure
And you were smug and so demure
When you predicted I would fallCaptcha
Piosenkę Face To Face Just Like You Said przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Just Like You Said, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Just Like You Said. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Face To Face Just Like You Said w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.