Nearly Impossible


Please excuse my point of view
And allow me to intrude
I have given up on what I thought I knew
And our ignorance is bliss
So we're hiding out in it
Wnd I guess it doesn't matter what we've missed

Would it scare you away if I was sixty-five feet tall?
Would it make you afraid if there was nothing left al all?

It's nearly impossible
Highly improbable
But not hopeless

We are swallowed up in it
And it's neither here nor there
So it makes no sense that anyone would care
And it feels like innocence
When you choose to not resist
We fulfill our needs at everyone's expenseCaptcha
Piosenkę Face To Face Nearly Impossible przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Nearly Impossible, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Nearly Impossible. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Face To Face Nearly Impossible w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.