Are You Sure


i am braking all my rules and promises
by feeling what i'm thinking
forcing myself to be in control
of what i'm saying when i'm drinking

and now there is time to stop and read
all the smaller parts within me
and if your mouth was saying words in braille
would you be scared to feel them for real

are you sure
if this is what you mean
'couse if its not
you're reaching in between

i know it's hard to change it
but you really should break through
i know it's hard to say
but important that you do
people will respect some one
who dares to speak his mind
if not then live your live
with the ones who stayed behind

break though find out
wat you want to say
run through make sure
when you talk to me
be ware take care of your internal words
speak out what's in
before they start to burn
speak out what's inCaptcha
Piosenkę Face Tomorrow Are You Sure przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Are You Sure, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Are You Sure. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Face Tomorrow Are You Sure w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.