Live The Dream


maybe you still fear for what you like most what feels so close
You try to ignore this locked up feeling, you miss the meaning

watch out 'cause you can't deny
it's your heart without your disguise
it's my life, can't you realize what's inside
don't be scared to live the dream

wake up yourself and start to live the dream
the dream, make it real so that you can say that you lived your way for real
don't give up on your needs and all your fantasies
forgive what you did and just make sure that you choose things for you
the life you want, even if it seems hard to reach it all

no promise I'll reach it
please don't misplace this smile on my face
so give me the space I need to fulfill the visions that I likeCaptcha
Piosenkę Face Tomorrow Live The Dream przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Live The Dream, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Live The Dream. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Face Tomorrow Live The Dream w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.