Slender Messiah


He's building a mountain for you
You're so filled with your self,
Never wrong always right

Always the winner in your own little world,
Fantastic, Always on top

Well, The bigger the ego the harder the fall,
Please man, are you for real

Your myths and your lies
really makes my eyes bleed,
Delude your surroundings

Pretending to be something that you're not,
You're only

Deceiving your self
Hypocritical liar,
To believe in your self
you're a slender messiah

Take credit from others,
Steal your ideas,
Duplicate with no remorse

Try to see,
The world isn't in orbid around you,
Even when we have seen

The true nature of your scheme,
you're still pretending
you're something you're not
You're only

Slender messiah
the god when all else has failed
Building a mountain,

By using small fragments of truth
The joke is on you!Captcha
Piosenkę Facedown Slender Messiah przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Slender Messiah, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Slender Messiah. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Facedown Slender Messiah w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.