Waste


This is my diary of broken dreams,
A monument over me,
Page after page twists my mind with grief

What I should but never did,
How could I ever be so wrong?
Crucified, Upon an empty sandglass,
My life is gone, I am none,
Sentence to mediocraty,
Sentence by myself

Forgotten, Forsaken,
Frustrated when nothing more remains
Forgotten, Forsaken,
Wasted, I am in vain

I had a life, I had a dream,
Places to go where I'd never been,
Visions so brutally ruined,
`Cos I didn't dare to try

Forgotten, Forsaken,
Frustrated when nothing more remains
Forgotten, Forsaken,
Wasted, I am in vain
Am I in vain?

People spend thier life
regretting the things they never did
All those times they turned away
was yet another dream unfullfilled
What I should, I never did,
How could I be so wrong?
How could I be so wrong?
Was I ever right?Captcha
Piosenkę Facedown Waste przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Waste, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Waste. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Facedown Waste w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.