I Miss You Already


I miss you already and you're not even gone
The time has come you're telling me goodbye and I know I can keep it if I try
I've had too many chances now I'll have to set you free
I watch you go too late I know how much you mean to me
I miss you already I don't know how I'll go on
I miss you already and you're not even gone
[ fiddle - steel ]
So kiss me once again and please don't cry I'll promise there'll be no more alibis
I'll have to find myself a way to face this loneliness
I was untrue mistreated you I've lost my happiness
I miss you alreadyCaptcha
Piosenkę Faron Young I Miss You Already przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Miss You Already, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Miss You Already. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Faron Young I Miss You Already w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.