Seattle


Ridin' round and round
in my car I can't afford to go very far
It needs a new transmission and new brakes

Parking tickets
I cannot pay
they're gonna have to tow me away
tow me away
'cause I can't afford to drive

CHORUS
We're outta groceries again
ain't got no money to spend
the credit card is maxed out
so let's get high
'cause it's raining all the time
and the rain's been seeping through my mind
but I get by

I've got a nasty rash on my rocker
I can't afford to go see the doctor
I know I'll be all right in a couple of weeks

Happy hour,
that's where we're meeting
eat for free as long as you're drinking
Hey that ain't no problem
for you and me

CHORUS 2 TIMES

Yeah I'm all right It's all rightCaptcha
Piosenkę Fastball Seattle przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Seattle, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Seattle. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fastball Seattle w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.