Busca Algo Barato


Los almacenes de calle 20
Son el museo de toda la gente
Casas baratas que despiertan la atenci?n
Entre los trapos y los camisones
La gente busca nuevas sensaciones
Comprar barato da una extra?a excitaci?n

Busco, busco, busco entre los platos
Busco, busco, busco algo barato
Busco, busco, busco unos zapatos
Busco, busco, busco algo barato

Busca, busca, busca algo barato
Busca, busca, busca algo barato

Hay algo extra?o en todo este ambiente
Cosas usadas con olor a gente
La calle 20 da una extra?a vibraci?n
Entre los muebles y los dependientes
He visto un cuadro, he visto unos pendientes
Un cementerio de cosas de gran valor

Busco, busco, busco entre los platos
Busco, busco, busco algo barato
Busco, busco, busco unos zapatos
Busco, busco, busco algo barato

(2x)

Busca, busca, busca algo barato
Busca, busca, busca algo barato

Busco busco busco

(3x)
Busca, busca, busca algo barato
Busca, busca, busca algo baratoCaptcha
Piosenkę Fey Busca Algo Barato przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Busca Algo Barato, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Busca Algo Barato. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fey Busca Algo Barato w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.