When I Praise


Lookin' for love and I lost my way
Another long night has turned to day
Nobody likes to feel this way
So I draw close to you
It's what I'm supposed to do

Lookin' for love and I close my eyes
I run to you with no disguise
You hold me close and say "it's fine"
You take me in your arms
And you soothe this heart of mine

And I throw my hands up in the air
Here's my heart 'cause I don't care-
What they say about me, I gotta praise
I throw my hands up in the air
'Cause I know that You will find me there
Find me when I praise

Lookin' for love and I hide my face(Lookin' for love and I hide my face)
What about the scars and disgrace(Should I hide my disgrace)
But You meet me there in spite of my shame
Your blood covers it all
And You carry me away

(Chorus)

My heart is on my sleeve and I am on my knees
And my hands are in the air, oh yeah
And it's hard to believe that I am on my knees
With my hands in the air, oh yeah
And You come close beside me
And You say You're here to guide me
I don't ever have to be alone
And Your love has led me home

Lookin' for love and I found my way(Lookin' for love and I found my way)
I ran to You and I heard You say(I ran to You and I heard You say)
Everything's gonna be OK
I don't have to wait another day

(Chorus 2x)

Lookin' for love and I lost my way(Lookin' for love and I lost my way)
Another long night has turned to day(Another long night has turned to day)
Nobody likes to feel this wayCaptcha
Piosenkę Ffh When I Praise przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke When I Praise, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki When I Praise. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ffh When I Praise w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.