I Want More


Won't go down your path
Where the end of the road is emptiness,
But for now it beats the rest
And you say come on, but to get there takes too long
Fill my head with all your lies, That would keep me up at night

Your moment here is gone, and i'm no longer wrong
Do you realize what you've done, did you think that you would always be the one
You broke me down before, and now your the one bleeding on the floor
And I, I want more

Try to start it again
Like before i'm waiting home, And if i'm glass than your a stone
And you blame it on me, but you speak hypocritically
You have never felt such pain, I hope you always feel my pain

Wait and see,try again, you never know how things could end
O wait i lied, goodbye

Your moment here is gone, and i'm no longer wrong
Do you realize what you've done, did you think that you would always be the one
You broke me down before, and now your the one bleeding on the floor
And I, I want more

Your moment here is gone, and i'm no longer wrong
Do you realize what you've done, did you think that you would always be the one
You broke me down before, and now your the one bleeding on the floor
And I, I want moreCaptcha
Piosenkę Finding Westerly I Want More przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Want More, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Want More. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Finding Westerly I Want More w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.