Allegiance


They feed you lies and bring you pain
Your life sucked from your veins
Clever disguise falling from grace
And now the sins are marching on

Inside my mind
All I've got
I'm taking over me

See our generation storm the burning heart
No more places in the hull
We're all about to fall
Empty memories are shattering our dreams
Can you recall?

Pledge your allegiance
Pledge your allegiance

You hate them yet you won't retain
The wars you fight and endorse
The path of no return you take
Until you lose control

Inside my mind
All I've got
I'm taking over me

See our generation storm the burning heart
No more places in the hull
We're all about to fall
Empty memories are shattering our dreams
Can you recall?

See our generation storm the burning heart
No more places in the hull
We're all about to fall
Empty memories are shattering our dreams
Can you recall?

See our generation storm the burning heart
No more places in the hull
We're all about to fall
Empty memories are shattering our dreams
Can you recall?Captcha
Piosenkę Firewind Allegiance przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Allegiance, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Allegiance. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Firewind Allegiance w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.