Hateworld Hero


Father help me, I have sinned
For the love once I knew now is lost
Father I know I cannot win
It's something that will dearly cost

I am a stranger for this world
I am a stranger from now and on

Feelings crushed with no return
The wounds are just too deep to heal
Feelings that I will always yearn
The shame and the weakness reveal

I am a stranger, I gotta be strong
Cause I know

I am a hero in this new world
I'll go through my pain and not return
I am a hero in this new world
You will be a lie one day
If I survive!

Teacher taught, a special guide
What's right instead of wrong
The preacher said, son leave it behind
It isn't the place you belong

I am a stranger, I gotta be strong
Cause I knowCaptcha
Piosenkę Firewind Hateworld Hero przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hateworld Hero, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hateworld Hero. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Firewind Hateworld Hero w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.